नोंदणी आणि अर्ज * चिन्हांकित करणे भरणे अनिवार्य आहे लॉगिन

वैयक्तिक तपशील प्रविष्ट करा

टीप : जर तुम्हाला स्वत:च्या जमिनीवर घटक क्र. ४: 'वैयक्तिक स्वरूपात घर बांधण्यासाठी अनुदान' अंतर्गत घर बांधायचे असेल, तर कृपया आवश्यक असणारा जमिनीचा तपशील भरा.